Hukuk Büromuzun takibinde olan icra dosya borçlarını anlaşmalı banka kredi kartlarıyla 12 taksitle ödeyebilirsiniz. “Ödeme Yapan Bilgileri” kısmına dosya borçlusunun ismi, açıklama kısmına ise “alacaklı adı” veya “icra müdürlüğü ve icra dosya numarası” yazılmalıdır.