Veri Sorumlusunun Kimliği

Av. Murat Abalıoğlu (“Abalıoğlu Hukuk Bürosu”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

“abaliogluhukuk.com” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz süresince bazı kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerimiz aşağıda açıklanmıştır.

Çalışan Adayları

Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına ilişkin işlenecek kişisel verileriniz ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Veriler İşleme Amaçları
İş başvuru formunuz ve/veya özgeçmişinizde yer alan veriler (başlıca kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgileri, görsel kayıtlar) Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Hukuki Uyuşmazlıkların Giderilmesi
Değerlendirme sürecinde edinilen bilgiler (örneğin mülakatlarda veya referanslarınızdan elde edilen veriler)

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan formlar, mülakatlar, e-posta ve telefon görüşmeleri kanallarıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan otomatik yöntemlerle ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı başvurunuz çerçevesinde kurulabilecek muhtemel bir sözleşmesel ilişki, Büromuzun meşru menfaatleri ve haklarının kullanımıdır.

Kişisel verileriniz aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerinizden yalnızca gerekli olanlar, paylaşım amacıyla sınırlı bir biçimde aktarılacaktır.

Kişisel Veriler İşleme Amaçları
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuki Yükümlülüklere Uyum Sağlanması, Uyuşmazlıkların Giderilmesi

İletişim Formları

İnternet sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak çeşitli kişisel verilerinizi bize iletebilirsiniz. Bu durumda ilgili form aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilecek kişisel verileriniz, iletişimin amacını gerçekleştirmek ve bize ilettiğiniz talep, şikâyet veya önerinizin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla işlenecektir. Bu kapsamdaki verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, Büromuzun meşru menfaatleri olacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Vatan Cad. No:4 Avrasya İş Merkezi Kat:3 Çağlayan/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@abaliogluhukuk.com e-posta adresine iletebilirsiniz.