2011 yılında kurulan büromuz, kurulduğu günden beri istikrarlı şekilde iş hacmini artırmış, ekibini güçlendirmiş ve büyümüştür. Bu süreçte Müvekkillerine verdiği hukuki hizmeti “dürüstlük” ve “kalite” ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak devam ettirmiştir.

Bu süreçte iki ana departman şeklinde organize olmuş, departmanları iş bölümü çerçevesinde birimlere ayırmıştır.

Bugün, her birisi alanında uzman 60 kişilik ekibiyle; Orta ölçekli şirketlerden, büyük kuruluşlara kadar geniş yelpazeli bir müvekkil portföyüne hukuki hizmet sunmaktadır.

Prensiplerimiz

Abalıoğlu, hukukun üstünlüğüne inanan, adalet ve hakkaniyet kavramlarını özümsemiş, hukuki muhakeme gücü yüksek ve mevzuata hâkim hukukçulardan oluşmaktadır.

Hizmetlerini sunarken; dürüstlük, kalite, sır saklama yükümlülüğü ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinden ödün vermemektedir.

Prensibi olan değerleri göz ardı etmemek ön koşuluyla başarıyı sahip olunabilecek en değerli varlık olarak görmektedir.